Nộp đơn xin thị thực Úc Tại Việt Nam

Thị thực dành cho thường trú nhân trở về Úc
icon

Lượt xem: 345

Thị thực dành cho thường trú nhân trở về Úc (diện thị thực 155 và 157) là một loại thị thực vô thời hạn dành cho công dân có thị thực không thời hạn tại Úc hoặc công dân Úc ra khỏi nước Úc trong khoảng thời gian vượt quá giới hạn cho phép . Thị thực này cho phép quý khách ra nước ngoài và quay trở lại Úc vẫn là một công dân cư trú không thời hạn.