Nộp đơn xin thị thực Úc Tại Việt Nam

Thị thực đi thăm Úc
icon

Lượt xem: 463

Thị thực đi thăm Úc (diện thị thực 600) 

Loại thị thực này cho phép quý khách vào Úc tạm thời với mục đích du lịch hoặc công tác. 

Quý khách ở ngoài Úc có thể nộp đơn xin thị thực theo 2 diện: 

Diện du lịch 

Dành cho quý khách đến Úc tạm thời cho 1 kỳ nghỉ, thăm họ hàng hoặc bạn bè hoặc các mục đích khác ngắn hạn không làm việc tại Úc, bao gồm cả mục đích học tập, đào tạo không quá 3 tháng. 

Diện công tác 

Dành cho đương đơn đi Úc với mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh, thương mại bao gồm:

  • phục vụ công tác cho các doanh nghiệp nói chung hay yêu cầu của chính phủ,
  • đàm phán hợp đồng,
  • thăm viếng của chính phủ,
  • tham gia hội thảo, hội nghị, phỏng vấn xin việc hay các bài thi chuyên nghiệp.

Quý khách có hộ chiếu mang quốc tịch nhất định có thể nộp đơn xin thị thực thăm Úc trực tuyến.

Lưý: Thị thực làm việc tạm thời (hoạt động ngắn hạn) (diện thị thực 400) thích hợp cho đương đơn xin thị thực:

  • Thực hiện công việc cho các tổ chức hoặc cá nhân được thiết lập tại Úc
  • Buôn bán sản phẩm hay dịch vụ trực tiếp cho cộng đồng chung (hoạt động bán lẻ).