Nộp đơn xin thị thực Úc Tại Việt Nam

Thị thực khám chữa bệnh
icon

Lượt xem: 404

Diện thị thực 602

Loại thị thực này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm:
 

  • điều trị bệnh hoặc tham vấn điều trị tại Úc trừ trường hợp mang thai hộ
  • hiến tặng nội tạng