Nộp đơn xin thị thực Úc Tại Việt Nam

Thị thực làm việc hoạt động ngắn hạn
icon

Lượt xem: 433

Từ ngày 18 tháng 11 năm 2017, hồ sơ cho những diện thị thực dưới đây bắt buộc phải nộp trực tuyến, thông qua tài khoản ImmiAccount:

  • Thị thực làm việc tạm thời (Chuyên gia lưu trú ngắn hạn) (diện thị thực 400);
  • Thị thực làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế) (diện thị thực 403);
  • Thị thực đào tạo (diện thị thực 407); và
  • Thị thực hoạt động ngắn hạn (diện thị thực 408).

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Úc (AVAC) không nhận hồ sơ giấy cho các diện Thị thực hoạt động ngắn hạn nữa nên quý khách bắt buộc phải sử dụng tài khoản ImmiAccount để nộp hồ sơ và các tài liệu bổ sung trực tuyến.

Để biết thêm thông tin liên quan đến tài khoản ImmiAccount, diện Thị thực hoạt động ngắn hạn, quý khách vui lòng truy cập vào trang web của Bộ Nội Vụ Úc tại www.homeaffairs.gov.au

Lưu ý:

SGN  & Đông Nam Travel có thể hỗ trợ đương đơn khai đơn và nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản ImmiAccount của đương đơn được VFS hỗ trợ thiết lập với mức phí theo qui định. Dịch vụ này bao gồm cả việc tải lên các tài liệu tại thời điểm nộp hồ sơ và các tài liệu được yêu cầu sau đó bởi Bộ phận xét duyệt hồ sơ.

Dịch vụ này có thể đăng ký trước qua Tổng đài hỗ trợ của SGN  & Đông Nam Travel. Đương đơn được yêu cầu mang theo thẻ Tín dụng để thanh toán cho hồ sơ xin thị thực. Phí thị thực chỉ được phép thanh toán trực tuyến bằng Đô-la Úc. Đương đơn cần mang theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết để nộp cùng hồ sơ xin thị thực theo lịch hẹn để tránh bất cứ sự trì hoãn nào.