Nộp đơn xin thị thực Úc Tại Việt Nam

Thị thực nhập cư cho thành viên có quan hệ gia đình
icon

Lượt xem: 380

Thay đổi quan trọng đối với diện thị thực Thân nhân khác – từ ngày 1 tháng 7 năm 2018

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, các hồ sơ nộp theo những diện thị thực dưới đây phải nộp tại Trung tâm xét duyệt thị thực Định cư diện trẻ em và Định cư diện Gia đình khách: 

  • Thị thực diện người thân là người phụ thuộc cao tuổi  (Diện thị thực 114)
  • Thị thực diện người thân còn lại (Diện thị thực 115)
  • Thị thực diện người nuôi dưỡng  (Diện thị thực 116)

Đương đơn sẽ không thể nộp hồ sơ xin thị thực cho các diện trên tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ.

Mẫu đơn cho các diện hồ sơ trên đều có trên trang web của Bộ Nội vụ Úc. Phí visa có thể thanh toán trực tuyến qua tài khoản Immi Account. Tuy nhiên, việc nộp hồ sơ trực tuyến chưa áp dụng cho các diện thị thực này. Hồ sơ phải được đương đơn tự hoàn thiện và gửi đến trung tâm xét duyệt tại Perth:

Child and Other Family Processing Centre

Department of Home Affairs

Locked Bag 7

Northbridge WA 6865

Australia

 

Lưu ý: Tất cả các hồ sơ giấy diện thị thực Thân nhân khác được nhận tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc trước ngày 30 tháng 6 năm 2018 nhưng chưa được nhận tại Trung tâm xét duyệt thị thực diện Trẻ em và Thân nhân khác tại Perth trước ngày 1 tháng 7 năm 2018 thì vẫn tính là hợp lệ.

Lấy sinh trắc học:

Theo quy trình, tất cả các đương đơn đều cần phải đến Trung tân tiếp nhận thị thực để lấy sinh trắc học.

Đương đơn sẽ nhận được thư tự động về việc yêu cầu cung cấp dự liệu sinh trắc học gửi đến hòm thư điện tử đã đăng ký tại thời điểm nộp hồ sơ.