Nộp đơn xin thị thực Úc Tại Việt Nam

Thị thực nhập cư cho trẻ em
icon

Lượt xem: 382

Nhập cư cho con (diện thị thực 101)

Loại thị thực này là một thị thực vô thời hạn dành cho trẻ em là con của một công dân Úc, một công dân lưu trú không thời hạn tại Úc hay một công dân Niu Zi Lân đủ điều kiện.

Bố mẹ sẽ là người bảo lãnh cho trẻ và có thể đại diện cho trẻ nộp đơn xin thị thực.

Thị thực nhận con nuôi (diện thị thực 102)

Loại thị thực này là một thị thực vô thời hạn dành cho trẻ từ nước ngoài, dưới 18 tuổi, đã hoặc sẽ được nhận nuôi.

Đối với loại thị thực này, người nhận nuôi hoặc dự định nhận con nuôi phải là một công dân Úc, một công dân cư trú không thời hạn tại Úc hoặc một công dân Niu Zi Lân đủ điều kiện.

Trẻ mồ côi có quan hệ họ hàng (diện thị thực 117)

Loại thị thực này là một thị thực vô thời hạn dành cho trẻ ở nước ngoài, dưới 18 tuổi, có cha mẹ không đủ khả năng chăm sóc. Trẻ phải được bảo lãnh bởi một người họ hàng là công dân Úc, một công dân cư trú vô thời hạn tại Úc hay một công dân Niu Zi Lân đủ điều kiện.

Trẻ theo diện phụ thuộc (diện thị thực 445)

Loại thị thực này là một thị thực vô thời hạn dành cho con đẻ hoặc con riêng của vợ hoặc chồng, người đang có thị thực nhập cư tạm thời và vẫn chưa có thị thực nhập cư vô thời hạn.

Điều này có nghĩa là bố/mẹ của trẻ phải có một trong số những loại thị thực sau:

  • Thị thực nhập cư tạm thời (diện thị thực 309 hoặc 820)

Đương đơn xin thị thực sẽ yêu cầu được bảo lảnh bởi chính người đã bảo lãnh cho bố/mẹ đứa trẻ.

Lưu ý: Nếu loại thị thực này được chấp nhận, trẻ bắt buộc phải nộp một đơn riêng để xin thị thực vô thời hạn như bố/mẹ đã nộp trước khi đơn xin thị thực vô thời hạn của bố/mẹ được xét duyệt.