Nộp đơn xin thị thực Úc Tại Việt Nam

Thị thực quá cảnh
icon

Lượt xem: 350

Thay đổi quan trọng đối với diện thị thực quá cảnh (diện thị thực 771) – từ ngày 1 tháng 7 năm 2018

  • Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, tất cả hồ sơ diện thị thực quá cảnh phải được nộp trực tuyến, qua Immi Account, đương đơn sẽ không được nộp hồ sơ giấy cho diện thị thực này.

Lưu ý:

SGN & Đông Nam Travel có thể sửa dụng tài khoản IMMI của mình để  hỗ trợ khách hàng khai đơn trực tuyến và đăng tải giấy tờ cần thiết với mức phí đã được phê duyệt. Dịch vụ này bao gồm tải lên các tài liệu tại thời điểm nộp đơn và mọi tài liệu tiếp theo và khi được yêu cầu bởi cơ quan xét duyệt.

Quý khách có thể đăng ký sử dụng dịch vụ này bằng cách liên hệ với SGN & Đông Nam Travel để đặt lịch hẹn trước. Đương đơn được yêu cầu mang theo thẻ Tín dụng để thanh toán cho hồ sơ xin thị thực. Phí thị thực chỉ có thể trả trực tuyến bằng Đôla Úc. Đương đơn cần mang theo đầy đủ hồ sơ cần thiết để bổ sung vào hồ sơ xin thị thực vào ngày hẹn để tránh bất cứ sự trì hoãn nào.